Làm gì khi chồng gây khó dễ, chỉ cho bán 'nửa căn nhà' khi ly hôn?

Căn nhà do vợ chồng em cùng mua đất, xây dựng trong thời kỳ hôn nhân. Nay chúng em muốn chia tài sản, đều không có tiền mặt mà vốn liếng chung chỉ có mỗi tài sản này.

Em muốn bán nhà rồi chia đôi tiền cho đơn giản, nhưng anh ấy thì nói ngang như vậy. Khi em nói "làm sao bán được nửa căn nhà, cũng chẳng có ai chịu mua nửa căn", chồng em nói cùn, bảo như vậy thì "của anh ấy tất". Nếu em muốn "có phần" thì không được ly hôn.

Bây giờ em muốn ly hôn và đòi quyền lợi với căn nhà đó thì phải làm sao?

Độc giả Dương Thị Lan

Với tình huống của chị Lan, luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty luật Bảo An, Hà Nội) cho biết, khoản 1 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình quy định, khi ly hôn, việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo các quy định của Luật này.

Cụ thể, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Với các quy định nói trên, luật sư Vinh nhận đinh, trường hợp vợ chồng chị Lan, ly hôn mà căn nhà không thể chia (liên quan đến hình thửa, lối đi, diện tích tối thiểu... tùy thuộc quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất) thì tòa án sẽ xem xét, giao quyền sở hữu toàn bộ căn nhà cho một người và người đó phải thanh toán phần chênh lệch cho người còn lại. Việc giao căn nhà cho ai phải căn cứ vào các yếu tố quy định tại khoản 2 Điều 59 nói trên.

Trường hợp sau khi bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực mà người phải thi hành án (người được giao sở hữu căn nhà) không thanh toán phần chênh lệch thì người còn lại có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật, luật sư nêu.

Hải Thư

Tags:

ly hôn

chia tài sản

tài sản chung

bán nhà

luật sư

luật sư tư vấn

Hôn nhân pháp luật

Tin

Tin cùng chuyên mục