Category: Công nghệ

Rạp Dân chủ bị đóng cửa hay tạm ngưng hoạt động? 0

Rạp Dân chủ bị đóng cửa hay tạm ngưng hoạt động?

Bà Thu Hạnh – Quản lý rạp Dân chủ xác nhận thông tin kể từ ngày 23.11.2015 rạp Dân Chủ – 211 Khâm Thiên sẽ ngừng hoạt động. Nhưng lại có tin rạp chỉ...