13/05/2024 01:01

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng lịch sử.

Sau Lễ mít tinh là Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người gồm các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội. Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo.

Sau đó là phần trình diễn của 09 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của Khối diễu binh gồm có 04 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an và khối diễu hành gồm có 09 khối Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và cuối cùng phần trình diễn của Khối Nghệ thuật.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe mô hình Quốc huy nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe mô hình 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trên xe chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối chiến sĩ Điện Biên diễu binh.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối dân công hỏa tuyến.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối nữ sĩ quan Lực lượng gìn giữ hòa bình.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối nữ Du kích miền Nam.

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung Phạm

Tags:

Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

hình ảnh diễu binh tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tin cùng chuyên mục