Đại hội XIII sẽ không để lọt người không đủ tiêu chuẩn như Đại hội XII

Trung ương từng có đánh giá, Đại hội XII có tình trạng các đoàn vận động phiếu nên lựa chọn của đại biểu chưa chính xác. Đại hội XIII sẽ không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như vậy…

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh nhận định đó trước thềm Đại hội XIII của Đảng.6Hội nghị Trung ương liên tục bàn về nhân sựĐếnthời điểm này, chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội XIII của Đảng sẽ khai mạc. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, tại Hội nghị Trung ương 15 vừa khép lại. Ông đánh giá thế nào về quá trình chuẩn bị này gần 2 năm qua?Cả nhiệm kỳ khóaXIInày, Đảng đãtập trung vàocông tác xây dựng Đảng,trong đócó công tác cán bộ. BanChấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản quan trọngnhư Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũcán bộ cấp chiến lược, Quy định 8 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên,trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị,Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp… Vàngay từ hội nghị lầnthứ 8, Trung ươngđã thành lập Tiểu ban nhân sự do Tổng Bíthư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọnglàm Trưởng tiểu ban.Từ Hội nghị Trung ương9 đến Hộinghị Trung ương 15, có 5hội nghị Trung ương bàn về công tác nhân sự Đại hội XIII. Trong đó, Hội nghị Trung ương12đã đánh giá về công tác nhânsự khóa XII, bàn phương hướng công tác nhân sựkhóa XIII rất kỹ và xác định rõ cơ cấu,tiêu chuẩn,điều kiện, số lượng; các bước làm rất bài bản,chili, cụ thể.Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu giới thiệu danh sách nhân sự để bầu vào BCH Trung ương kể cả cũ và mới.Hội nghị 14 tập trung thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu danh sách nhân sự để bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. VàHội nghị Trung ương 15 mới đây đã chốt lại những "trường hợp đặc biệt".Nói vậy để thấy rằng, vấn đề nhân sự kỳnàyđượcbàn rất kỹ, rất bài bản, rất thận trọng.

Đại hội XIII sẽ không để lọt người không đủ tiêu chuẩn như Đại hội XII

PGS.TS Nguyễn Viết Thông là Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nhiều lượt thăm dò, lấy ý kiến mới trình "nhân sự đặc biệt"Chuyện thời sự nhất liên quan tới việc xem xét, quyết định những nhân sự thuộc "trường hợp đặc biệt" tiếp tục tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới, dự kiến giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị Trung ương 15, ông có thể chỉ rõ quy trình, tính chất đặc biệt ở đây?Với nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ Hội nghị Trung ương 14 đã xem xét vấn đề này. Về cách làm, đầu tiênvẫnphải quy hoạch nhân sự Bộ Chính trị,Ban Bí thưcho khóa mới. Trung ương giới thiệu và Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch này.Bước tiếp theo là giới thiệu các Ủy viên BộChính trị,Ban Bí thưcóđủ tiêu chuẩn,điều kiện tái cử theo phương hướng công tácnhânsự.Theo quy định độtuổi, có 15 Ủy viên Bộ Chính trị,Ban Bí thư không quá 65 tuổi, cụ thể là 8 Ủy viên Bộ Chính trị; 7 Ủyviên Ban Bí thư đủ tuổi giới thiệu táicử.Trên cơ sởdanh sách quy hoạch vàkể cả kết quả thẩm địnhcủa các cơ quan chứcnăng, Hội nghị Trungương 14thảo luận,bỏ phiếu giới thiệu danh sách để bầu vào BộChính trị,Ban Bí thư khóa mới cả tái cử và lần đầu tiên.Đến Hội nghị Trung ương 15 vừa qua, Trung ương xem xét trường hợp đặc biệt, gồm nhân sự lần đầu tiênvàoTrung ương nhưng quá 55 tuổi,đang là Ủy viên Trung ương nhưng quá 60 tuổi và đang là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng quá 65 tuổi.TheoKết luận 75 của Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ban hành sau Hội nghị Trung ương 12, có hai căn cứ để xác định trường hợp "đặc biệt": Người có phẩm chất, năng lực uy tín nổi trội; căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của lĩnh vực, vị trí cụ thể.Để đi đến quyết định này, Bộ Chính trị đã phải chuẩn bị rất kỹ với nhiều vòng, nhiều lượt thăm dò, lấy ý kiến Trung ương, rồi thảo luận, thống nhất cao mới trình ra Hội nghị Trung ương 15 quyết định.Không để lọt vào Trung ương người không đủ tiêu chuẩn như Đại hội XII Từ hồi tháng 10/2020, Trung ương đã thông qua danh sách giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử; 107 "ứng viên" lần đầu tham gia Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và 44 "ứng viên" Ủy viên dự khuyết. Việc lập danh sách trình Đại hội XIII để chính thức bầu sẽ thực hiện thế nào, thưa ông?Về quy hoạch, các cơ quan,địa phương đã giới thiệu nhân sự được quy hoạch để Ban Chấp hành Trung ươngthảo luận. Bộ Chính trị 5 lầnphê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vớitổng số227ngườivà giao cho Ban Tổ chức Trung ươngphối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 5lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chođội ngũ này.Qua 5 vòng, cuối cùng giới thiệu được 119 Ủy viên Trungương khóa XII tái cử khóa XIII.Với nhân sự tái cử, Trung ương đã xem xét từng trường hợp cũng có những ngườicòntuổi nhưng Trung ương khônggiới thiệu tái cử. Thậm chí có những nhânsự còn trẻ, có thể công tác ở Trung ương từ 5 đến 10 năm nữa nhưng không nằm trong danh sách giới thiệu.Ở Bộ Chính trị,Ban Bí thư theo tôi được biết cũng cónhữngngười còn độ tuổi tái cửnhưngkhông được giới thiệu trong danh sách bầu.Còntrong số 227 người được quy hoạch giới thiệu, sau lần chốt lại, có 107 người được đưa vào danh sách bầu Ủy viênTrung ương chính thức và 44 người đượcgiới thiệu để đưa vào danh sách bầu Ủy viêndự khuyết khóa XIII, tổng là 151 người, chiếm 2/3 cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.Theo quy định, danh sách trình Đại hội phải đảm bảo số dư tối thiểu là 10%, số dư tối đa không quá30% đểbầucho tập trung. Hiện danh sách giới thiệu Banchấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII được Hội nghị Trungương 13,Hội nghị Trungương 14 thông quađãthực hiện đúng quy định,đảm bảo số dư tối thiểu là 10%.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nêu yêu cầu, sao để công tác nhân sự chuẩn bị cho khóa XIII tránh được những khuyết điểm như Đại hội XII. Cụ thể đó là những vấn đề gì?Trung ương từngcó đánh giárằng, Đại hội XII có tình trạngcác đoàn vận động nên lá phiếu của cácđại biểu đi dự chọn lựa chưa chínhxác.Vìvậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có nêu yêu cầu phải phát huy cao độ, ý thức trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong bầu cử để lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín hay nói gọn lại là đủ đức, đủ tài chứ đừng vì lý do vận động cá nhân.Còn công tác nhân sự của nhiệm kỳ này, từng bước đã được chuẩn bị bài bản, công phu, quy trình chặt chẽ hơn. Trước đây là quy trình 3 bước, bây giờ quy trình 5 bước. Trước đây không giao cho các cơ quan có chức năng thẩm định, thì lần này giao thẩm định, làm đến đâu chắc đến đó, từng bước theo lộ trình chứ không đồng thời một lúc.Qua quá trình chuẩn bị như vậy, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Đại hội XIII này sẽ bầu ra Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, không để lọt lưới những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như Đại hội XII vừa qua.Xin cảm ơn ông!Văn Phương

Tags:

dantri

báo điện tử dantri

thời tiết

tin tức

tin nhanh

thể thao

dự báo thời tiết

tin the thao

thể thao 24h

giá vàng hôm nay

tin the gioi

đọc báo

tin moi

giá vàng

thời tiết hôm nay

tin tức online

bóng đ

Tin cùng chuyên mục