"khu-ben-tau-du-lich-ho-nui-coc"( Có 1 Kết quả )
Thái Nguyên hủy bỏ đồ án quy hoạch Khu bến tàu du lịch Hồ Núi Cốc

Thái Nguyên hủy bỏ đồ án quy hoạch Khu bến tàu du lịch Hồ Núi Cốc

14/09/2023