Tagged: bộ mặt thật của chồng chưa cưới

Quá choáng với bộ mặt thật của chồng chưa cưới 0

Quá choáng với bộ mặt thật của chồng chưa cưới

Thì ra trước đây, để lấy lòng cô, anh đã phải kìm nén và nín nhịn biết bao. Giờ nghĩ rằng ván đã đóng thuyền nên mới thoải mái bung ra bộ mặt thật...