"bao-so-13quet-docmien-trungso-tan-danlen-ke-hoachquang-nambao-do-bo"( Có 1 Kết quả )
Các tỉnh miền Trung lên kế hoạch sơ tán 135.000 hộ dân tránh bão số 13

Các tỉnh miền Trung lên kế hoạch sơ tán 135.000 hộ dân tránh bão số 13

13/11/2020