Monthly Archive: April 2019

0

Hồng Vân khóc ôm di ảnh Anh Vũ

11h30, linh cữu diễn viên Anh Vũ đã được đưa về chùa Ấn Quang. Hàng trăm người đứng đợi sẵn ở đây từ sáng sớm, như cách họ bày tỏ tình cảm với Anh...