Monthly Archive: February 2019

0

Phà nối Ninh Bình tỉnh nam định

Việc đình chỉ hoạt động của tuyến phà Quỹ Nhất, vào thời điểm cuối năm và chưa biết đến khi nào mới cho phép hoạt động trở lại đã gây không ít khó khăn...